Carolina von Platen

1816 - 1871

Sverige

Forfatteren, der var gift med løjtnant F.A. von Platen, debuterede med romanen Evelina Reder. Också en tafla ur lifvet (Evelina Reder. Også et billede af livet), 1861, et indlæg i debatten omkring C.J.L. Almqvists Det går an, som skildrer, hvordan den kvinde, der bryder med det herskende normsystem, stemples som “falden kvinde”. 1861 udgav hun lystspillet Ett frieri i Vestergöthland og romanen Tip Floribus under signaturerne “Dora Flink” og “Thure Flink”.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Borgström: "0m jag får be om ölost". Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1991