Carolina von Platen

1816 - 1871

Sverige

Gift med löjtnant F.A. von Platen. Hon debuterade med romanen Evelina Reder. Också en tafla ur lifvet, 1841, som skildrar hur den kvinna som bryter mot det förhärskande normsystemet stämplas som en “fallen kvinna” och som var ett inlägg i debatten kring C.J.L. Almqvists Det går an. 1861 gav hon ut lustspelet Ett frieri i Vestergöthland och romanen Tip Floribus under signaturerna “Dora Flink” och “Thure Flink”.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Borgström: "Om jag får be om ölost". Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1991