Selma Nielsen

1887 - 1954

Danmark

Datter af sømand Jens A. Nielsen og meddeler af omkring 150 viser, heraf et stort antal sømandsviser, som hun lærte af sin far. Hun samlede og nedskrev selv tekster og melodier og kom i 1921 i forbindelse med Dansk Folkemindesamling, især Hakon Grüner-Nielsen.

Hun ejede en del af de mange udsendte tryk fra Julius Strandbergs skillingsviseværksted, men lærte de fleste af viserne ved at høre dem sunget.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Sven H. Rossel: "Tryk og traditioner" i: samme m.fl. (red.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 12, 1976

Nils Schiørring (udg.): Selma Nielsens Viser. Et repertoire af folkelige sange fra det 19. århundredes slutning, 1956