Selma Nielsen

1887 - 1954

Danmark

Dotter till sjömannen Jens A. Nielsen och berättare av omkring 150 visor, därav ett stort antal sjömansvisor som hon lärt av sin far. Hon samlade och skrev själv ned texter och melodier och kom 1921 i kontakt med Dansk Folkemindesamling, särskilt Hakon Grüner-Nielsen.

Hon ägde en del av de många skillingtrycken från Julius Strandberg men lärde sig de flesta av visorna genom att höra dem sjungas.

Litteratur om författaren: ett urval

Sven H. Rossel: "Tryk og traditioner" i: dens m fl (red): Danmarks gamle Folkeviser, bd 12, 1976

Nils Schiørring (utg): Selma Nielsens Viser, Et repertoire af folkelige sange fra det 1. århundredes slutning, 1956