Dea Trier Mørch

1941 - 2001

Danmark

Forfatter og billedkunstner Dea Trier Mørch var født i København. Hun var uddannet grafiker, elev på Kunstakademiets malerskole 1958-64 med videregående studier på kunstakademier i Warszawa, Krakow, Beograd, Leningrad og Prag 1964-1967. Som en del af kunstnerkollektivet Røde Mor deltog hun i talrige udstillinger og illustrerede egne og andres værker. 

I den intense debutbog, rejse- og sjælerejseskildringen Sorgmunter socialisme, 1968, illustreret med egne raderinger, beretter hun om rejsen til Sovjet efterfulgt af rejsebogen Polen, 1970. Verdenssuccesen Vinterbørn, 1976, oversat til 22 sprog og filmatiseret i 1978 af Astrid Henning Jensen, om en gruppe fødende kvinder på Rigshospitalet, blev starten til en række romaner om det moderne og politisk engagerede menneskes tilværelse: Den indre by, 1980, Aftenstjernen, 1982, og Morgengaven, 1984.

Dea Trier Mørchs romaner og illustrationer bevæger sig mellem den sansede følsomme detalje, det skrøbelige jeg og de store helheder af familie og politisk engagement. Med Da jeg opdagede Amerika, 1986, genoptager hun rejseskildringen, mens Landskab i to etager, 1992, i brevform gengiver to modne menneskers vanskelige kærlighed. Hvide løgne, 1995, skrevet sammen med datteren Sara Trier, former sig som en samtale mellem mor og datter om en opvækst i skilsmissefamilien.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Torben Brostrøm og Mette Winge (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 5, 1982

Peter Holst (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 8, 1984

Elisabeth Møller Jensen: "Statsliggørelse af moderskabet. Om Dea Trier Mørchs Vinterbørn" i: Chancen, nr. 4, 1979