Hebba Christina Lejonancker

1746 - 1789

Sverige

Adelsdame, datter af kommandørkaptajn Johan Gustaf Gyllenhammar og Elisabet von Nieroth. Hun giftede sig i 1772 med kontreadmiral Fredrik Vilhelm Lejonancker, som sandsynligvis var den, der førte hende ind i den herrnhutiske kreds. De fik syv børn, hvoraf tre overlevede.

Hendes selvbiografi, som hun formodentlig skrev ved optagelse i menigheden i Stockholm i året 1774, hører til de mere konventionelle. Den er holdt i et præcist sprog og har en påfaldende stærk syndsbevidsthed.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Hernnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987

Artikler om forfatteren