Hebba Christina Lejonancker

1746 - 1789

Sverige

Adelsdam, dotter till kommendörkapten Johan Gustaf Gyllenhammar och Elisabeth von Nieroth. Hon gifte sig 1772 med konteramiral Fredrik Vilhelm Lejonancker som troligen var den som förde in henne i herrnhutiska kretsar. De fick sju barn varav tre överlevde.

Hennes självbiografi, som hon förmodligen skrev vid upptagningen i församlingen i Stockholm 1774, hör till de mera konventionella. Den är hållen i ett precist språk och har ett påfallande starkt medvetande om synden.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987

Artiklar om författaren