Sonja Kovalevskij

1850 - 1891

Sverige

Kovalevskij blev den første kvindelige professor i Europa og opnåede i 1888 den største videnskabelige udmærkelse, der nogensinde var tilfaldet en kvinde, Det franske Videnskabsakademis prestigebetonede Bordin-pris.

Hun var født i Moskva som datter af en general og godsejer, men disputerede i 1874 i Göttingen på tre afhandlinger, hvoraf den vigtigste drejede sig om partielle differentialligninger. Hun fik en datter med professor i geologi ved universitetet i Moskva, Vladimir Kovalevsky, som døde i 1884. Samme år blev Sonja Kovalevsky på Anne Charlotte Edgren Lefflers brors, matematikprofessoren Gösta Mittag-Lefflers, foranledning ansat som professor i videregående matematisk analyse ved Stockholms universitet.

Som ung kendte hun Dostojevskij og George Eliot og færdedes i nihilistiske og socialistiske kredse. I Stockholm lærte hun tidens radikale at kende, heriblandt Ellen Key, og skrev sammen med Anne Charlotte Edgren Leffler dobbeltdramaet Kampen för lyckan, hvis anden, utopisk socialistiske del hed Hur det kunde ha varit. Dramaet udkom i 1887 under signaturen K.L. Den selvbiografiske roman Ur ryska lifvet. Systrarna Rajevski, 1889, blev en stor succes og oversat til otte sprog. Hendes sidste roman Vera Vorontzoff, der udkom 1892, handler om en kvindelig nihilist og blev efter konsultation med Ellen Key færdiggjort af Anne Charlotte Edgren Leffler.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Arne Holmberg: Ur litteraturen om Sonja Kovalevsky, 1964

Ann Hibner Koblitz: A convergence of lives: Sofia Kovalevskaia: scientist, writer, revolutionary, 1993

Vadim B. Kuznetsov (red.): The Kowalevski property, 2002

Anne Charlotte Edgren Leffler: Sonja Kovalevsky, 1892

Gunnel Weidner Randver: Sonja Kovalevsky, 1981