Ida Johnsen

1844 - 1924

Danmark

Var en af sygeplejens pionerer og ansat hos professor Ludvig Brandes ved Almindelig Hospital og Lemmestiftelse, 1868, fortæller i sine erindringer “Mellem to Tidsaldre” om arbejdet og de mange oplevelser blandt patienter og læger og giver et fint og facetteret billede af mennesker og samfund og af samtidens mange religiøse brydninger.

Hun udførte et velgørende arbejde blandt de fattigste patienter og iværksatte en kommunal sygepleje efter sit ægteskab med en præst.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Ida Johnsen: "Mellem to Tidsaldre. Erindringer af Ida Johnsen født Jessen" i: Julius Clausen og P. Fr. Rist: Memoirer og breve, bd. 23, genoptrykt 1969

Lotte Svendsen: "Ida Johnsens distriktssygepleje i Sundbyerne 1871-1876" i: Sygepleje & historie, årg. 10, nr. 34, 2008