Ida Johnsen

1844 - 1924

Danmark

En av sjukvårdens pionjärer, anställd hos professor Ludvig Brandes på Almindelig Hospital og Lemmestiftelse 1868. Hon berättar i sina memoarer “Mellem to Tidsaldre” om arbetet och upplevelserna bland patienter och läkare och ger en fin och nyanserad bild av människor och samhälle liksom av de religiösa brytningstiderna.

Hon ägnade sig åt välgörenhetsarbete bland de fattigaste patienterna och startade en kommunal sjukvård efter sitt äktenskap med en präst.

Litteratur om författaren: ett urval

Ida Johnsen: "Mellem to Tidsaldre. Erindriger af Ida Johnsen født Jessen" i: Julius Clausen och P.Fr. Rist: Memoirer og breve, bd 23, ny upplaga 1969

Lotte Svendsen: "Ida Johnsens distriktssygepleje i Sundbyerne 1871-1876" i: Sygepleje & historie, årg 10, nr 34, 2008