Kirsten Jensdatter

1648 - 1728

Danmark

Gift første gang med rådmanden i Assens Jens Kjær. Fra 1696 var hun gift med præsten Rasmus Pedersen Bruun, der døde i 1713.

Hun skrev salmebogen Enkens Skærv i Templen, der blev trykt 1718 og genoptrykt i 1724, 1730, 1748 og (e. 1770). I forordet fortæller hun, hvordan hun, der tidligere har brugt sin pen til husholdningsregnskaber, nu vil bruge den til højere regnskaber med Gud.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Peter Holst og Jens Hougaard m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 3, 1982-85

Anders Malling: Dansk Salmehistorie, bd. 8, 1962-78