Kirsten Jensdatter

1648 - 1728

Danmark

Första gången gift med rådmannen i Assens Jens Kjær. Från 1696 var hon gift med prästen Rasmus Pedersen Bruun som dog 1713.

Hon skrev psalmboken Enkens Skærv i Templen som trycktes 1718 med ny upplaga 1724, 1730, 1748 och (e. 1770). I förordet berättar hon, hur hon, som tidigare använt sin penna till hushållets räkenskaper, nu vill bruka den till högre räkenskaper med Gud.

Litteratur om författaren: ett urval

Peter Holst och Jens Hougaard m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 3, 1983

Anders Mailing: Dansk Salme Historie, bd 8, 1978