Henriette Marie Kirstine Hanck

1807 - 1846

Danmark

Datter af en adjunkt i Odense, forblev ugift og hjemmeboende hele sit liv. Hendes korrespondance med ungdomsvennen H.C. Andersen er publiceret under titlen H. C. Andersens brevveksling med Henriette Hanck. Hun debuterede med nogle mindre digte 1830-31 og udgav anonymt romanerne Tante Anne, 1838, og En Skribentindes Datter, 1842, der interessant og originalt behandler kunstens og kærlighedens indbrud i mor-datter-symbiosen.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Steffen Auring m.fl. (red.): Dansk Litteraturhistorie, bd. 5, 1985

Elisabeth Hude: Henriette Hanck og H.C. Andersen, 1958

Svend Larsen (udg.): H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1+2, 1946