Henriette Marie Kirstine Hanck

1807 - 1846

Danmark

Dotter till en adjunkt i Odense, var ogift och bodde hemma hela livet. Hennes korrespondens med ungdomsvännen H.C. Andersen har publicerats under titeln H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck. Hon debuterade med några mindre dikter 1830-31 och utgav anonymt romanerna Tante Anne, 1838, och En Skribentindes Datter, 1842, som intressant och originellt behandlar konstens och kärlekens betydelse i mor-dotter-förhållandet.

Litteratur om författaren: ett urval

Steffen Auring m fl (red): Dansk Litteraturhistorie, bd 5, 1985

Elisabeth Hude: Henriette Hanck og H.C. Andersen, 1958

Svend Larsen (utg): H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1+2, 1946