Märta Elisabeth Hallblad

1729 - 1808

Sverige

Som 32-årig skrev forfatteren efter herrnhutisk tradition en interessant selvbiografi med fromme refleksioner over livet som en hård skæbne. Hun var datter af kaptajn Gustaf Reinhold Sneckenberg og Anna Catharina von Lemken. Faderen havde været i langvarigt russisk fangenskab efter Karl XIIs felttog, og også moderen, der kom fra Livland, havde været russisk fange. På grund af faderens fattigdom måtte Märta Elisabeth Hallblad som 14-årig arbejde i huset hos en slægtning. Senere forsørgede hun sig som sypige og lærerinde i Stockholm. Hun giftede sig 1756 med en herrnhuter, portrætmaleren professor Erik Hallblad, og bidrog til familiens økonomi ved at undervise piger, som hun havde i hel- eller halvpension.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografierfrån Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987

Artikler om forfatteren