Märta Elisabeth Hallblad

1729 - 1808

Sverige

Skrev 32 år gammal efter herrnhutisk tradition en intressant självbiografi med fromma reflexioner över livet och ett hårt öde. Hon var dotter till kapten Gustaf Reinhold Sneckenberg och Anna Catharina von Lemken. Fadern hade varit i långvarig rysk fångenskap efter Karl XII:s fälttåg och även modern, som kom från Livland, hade varit rysk fånge. På grund av faderns fattigdom måste Märta Elisabeth Hallblad som 14-åring hushålla hos en släkting. Senare försörjde hon sig som sömmerska och lärarinna i Stockholm. Hon gifte sig 1756 med en herrnhutare, porträttmålaren och professorn Erik Hallblad. Hon bidrog till familjens uppehälle genom att undervisa flickor som hon tog emot i hel- eller halvpension.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Arne Jarrick: Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige, 1987

Artiklar om författaren