Johanne Buchardt

1908 - 1948

Danmark

Forfatterens forældre var ugifte og hun voksede op som plejebarn i provinsen, ernærede sig som husassistent, syerske og blev dernæst forfatter.

Hun debuterede med novellen “En pige gaar forbi” i Skive Folkeblad, 1936. I romandebuten Født til Graad, 1941, om den fattige, forældreløse og uglesete piges forsøg på at skabe sig en tilværelse vender heltinden tilbage til landet, mens Ingeborg i hovedværket Der gaar ingen Vej tilbage, 1944, får en international designer-karriere.

Etiske og religiøse overvejelser, der udtrykker hendes voldsomme konflikt mellem barndomserfaringerne og det moderne bysamfund, indgår også i Vinden og Kirsebærtræet (R), 1948, om en kvindelig forfatters kvaler.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Cai M. Woel: Dansk Litteraturhistorie 1900-1950, bd. 2, 1956