Anna Jacobs Daatter Borrebye

1708 - 1762

Danmark

Født og opvokset i Nakskov og Branderslev på Lolland. Forfatteren var datter af præsten Jacob Mortensen Borrebye, der som værn mod tungsind og sygdom skrev og udgav Een liden Tieds-Fordriv, 1750, en slags leksikon beregnet på oplysning blandt almuen. Faderen giftede sig efter moderens død på ny, og Anna Jacobs Daatter Borrebye, der var næstældst af otte søskende, kom ud at tjene som 16-årig.

Hun fandt trøst i bibellæsning og andagt, og i denne periode blev hendes åndelige digtning til: Zions Sukke ved Babylons Floder, Eller Guds børns Trøste-Tanker I denne Verdens Modgang, 1741. Genoptrykt 1769, 1797 og 1851.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Harald Stene Dehlin: Kvinneskjebner og salmevers, 1960

Peter Holst, Jens Hougaard m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 3, 1982-85

Lars Aanested m.fl. (red.): Kristen sang og musikk, bd. 1, 1962-65