Sille Henrikke Christine Beyer

1803 - 1861

Danmark

Datter af en litterært interesseret grosserer i København, der sikrede hende en grundig sprogundervisning i hjemmet. Hun var ugift, dels hjemmeboende, dels selskabsdame og redaktør af den første danske kvindelitteraturantologi Vintergrønt, 1852. Fem teaterstykker: lystspil, syngespil og dramaer blev udgivet anonymt og opført på Det Kongelige Teater.

Samlingen Tankebilleder eller kvindelige Situationer, 1853, behandler kvindelivet som et modstykke til Clara Raphael-debatten. Sille Beyer er mest kendt for sit samarbejde med J.L. Heiberg og fru Heiberg om at oversætte og bearbejde Shakespeares, Calderöns og Byrons værker for den danske scene.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar, 1896

Steffen Auring m.fl.: Dansk litteraturhistorie, bd. 5, 1984

Birgit Gad: Sille Beyers bearbejdelse af William Shakespeares lystspil, 1974