Sille Henrikke Christine Beyer

1803 - 1861

Danmark

Dotter till en litterärt intresserad grosshandlare i Köpenhamn, som såg till att hon fick en grundlig språkundervisning i hemmet. Hon var ogift, dels hemmaboende dels sällskapsdam och redaktör för den första danska kvinnolitteraturantologin Vintergrønt, 1852. Fem teaterpjäser: lustspel, sångspel och dramer utgavs anonymt och uppfördes på Det Kongelige Teater.

Samlingen Tankebilleder eller kvindelige Situationer, 1853, behandlar kvinnolivet som en motsats till Clara Raphael-debatten. Sille Beyer är mest känd för sitt samarbete med J. L. Heiberg och fru Heiberg om att översätta och bearbeta Shakespeares, Calderóns och Byrons verk för dansk teater.

Litteratur om författaren: ett urval

Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar, 1896

Steffen Auring m fl: Dansk litteraturhistorie, bd 5, 1984

Birgit Gad: Sille Beyers bearbejdelse af William Shakespeares lystspil, 1974