Bodil Bech

1889 - 1942

Danmark

Godsejerdatter fra Fyn, havde uddannet sig som musiker ved konservatoriet, studeret i New York og havde et ægteskab bag sig, da hun som 45-årig udgav sin første digtsamling Vi der ejer natten. Hun kom med i kredsen af surrealistiske og modernistiske kunstnere og forfattere omkring tidsskrifterne linien og konkretion, og hendes frie vers om kosmos og eros er en stærk og selvbevidst poesi spændt ud mellem det kvindelige jegs oplevelse af gudindealmagt og total selvopgivelse.

Et frisat begær huserer i digtenes senromantiske univers, og storladne billeder af jeg’ets “elektriskblå” kraft folder sig ud, også i de følgende digtsamlinger Ildtunger danser, 1935, Granit og Dugg, 1938, Flyvende Hestemanker, 1940, og Ud af Himmelporte, 1941. Hendes store interesse for billedkunst fornemmes både i digtenes opstilling af figurer og i hendes nybrydende brug af adjektiver, der giver drømmen og visionen overraskende farvetoner fra surrealismens blå og grønne skala.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Torben Brostrøm: Poetisk kermesse, 1968

Torben Brostrøm og Mette Winge (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 2, 1981