Bodil Bech

1889 - 1942

Danmark

Godsägardotter från Fyn, som utbildade sig till musiker vid konservatoriet, studerade i New York och hade ett äktenskap bakom sig då hon som 45-åring utgav sin första diktsamling Vi der ejer natten. Hon kom med i kretsen av surrealistiska och modernistiska konstnärer och författare kring tidskrifterna linien och konkretion. Hennes fria diktning om kosmos och eros är en stark och självmedveten poesi som spänner mellan det kvinnliga jagets upplevelser av gudinnelik makt och total självuppgivelse.

Ett frisläppt begär huserar i diktens senromantiska universum och storstilade bilder av jagets “elektriskblå” kraft breder också ut sig i de följande diktsamlingarna Ildtunger danser, 1935, Granit og Dugg, 1938, Flyvende Hestemanker, 1940, och Ud af Himmelporte, 1941. Hennes stora intresse för bildkonst märks både i diktens framställning av personer och i hennes nydanande bruk av adjektiv som ger drömmen och visionen överraskande färgtoner från surrealismens blå och gröna skala.

Litteratur om författaren: ett urval

Torben Brostrøm: Poetisk kermesse, 1968

Torben Brostrøm og Mette Winge (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 2, 1981