Anna Agriconia Åkerhielm

1642 - 1685

Sverige

Åkerhielm har skrevet noget så usædvanligt som en kvindelig rejse- og krigsdagbog. Hun var præstedatter, men voksede som tidligt forældreløs op hos sine søskende. Som nær ven med og hofdame hos Catharina Charlotta de la Gardie, gift med feltmarskallen Otto W. Königsmarck, der i 1686 blev øverstbefalende for republikken Venedigs hær, fulgte de to kvinder begge med på de krigstogter, han førte mod tyrkerne. Krigen førte dem fra Venedig til Athen, og Anna Agriconia Åkerhielm fik nært kendskab til krigsførelsen, som hun beskrev i sin dagbog og i breve hjem til Sverige. Dagbogen, der strækker sig fra 1686 til 1691, må betragtes som den mest interessante kvindelige dagbog på svensk fra 1600-tallet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Christina Sjöblad: "Från släktbok til dagbok - framväxten av en ny genre" i: Karolinska forbundets årsbok, 1992

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker under 1700-talet, 1997

Samuel Akerhielm: Anna Akerhielm, 1970