Anna Agriconia Åkerhielm

1642 - 1685

Sverige

Åkerhielm har skrivit något så ovanligt som en kvinnlig rese- och krigsdagbok. Hon var prästdotter men växte som tidigt föräldralös upp hos sina syskon. Som nära vän till och hovdam hos Catharina Charlotta de la Gardie, gift med fältmarskalk Otto W. Königsmarck, som 1686 blev överbefälhavare för republiken Venedigs armé, följde de två kvinnorna med på de krig han förde mot turkarna. Krigen förde dem från Venedig till Athen och Anna Agriconia Åkerhielm lärde sig hur krig gick till, något som hon beskrev i sin dagbok och i brev hem till Sverige. Dagboken, som sträcker sig från 1686 till 1691 måste anses som den mest intressanta på svenska från 1600-talet.

Litteratur om författaren: ett urval

Christina Sjöblad: "Från släktbok till dagbok - framväxten av en ny genre" i: Karolinskaförbundets årsbok, 1992

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker under 1700-talet, 1997

Samuel Akerhielm: Anna Akerhielm, 1970