Åsa Wohlin

1931 -

Sverige

Född i Stockholm, dotter till generaldirektör Nils Wohlin och den kända frilansskribenten Margit Cassel. Åsa Wohlin tog en fil kand i Lund 1955 och skrev under 1950-talet dikter i tidskrifter som Vox, Upptakt och Ord & Bild samt bokrecensioner i dagspress. Efter att ha arbetat på olika bokförlag blev hon under första hälften av 1960-talet TV-kritiker på Dagens Nyheter. Senare har hon, efter omskolning under 1970-talet, arbetat som tekniker och skyddsombud.

Hennes debut Strofer från en sovstad (L), 1957, präglas av den ironiska inställning och allvarliga skämtsamhet som är typisk för kretsen av Lundadiktare. Den väckte stor uppmärksamhet liksom hennes andra samling Mellan ja och nej från 1965. Mänsklig gemenskap och distans är ett viktigt tema. Ett annat, som tydligt kommer till uttryck i dikterna från 1965, behandlar poesin som en möjlighet till kontakt. Därutöver tematiserar hon kvinnorollen och “sexistentialismens tyranni”.