Inger Marie Lycke Wexelsen

1832 - 1911

Norge

Bidrog med dikter till broderns Kirkeligt Folkeblad och skrev dessutom berättelser för det kyrkliga arbetet med barn. Mest känd är hon för psalmen “Jeg er så glad hver Julekveld”, 1859.

Litteratur om författaren: ett urval

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65

Edvard Beyer (red): Norges Litteraturhistorie, bd 3, 1995

Artiklar om författaren

Additional Links