Josefina Wettergrund

1830 - 1903

Sverige

Växte upp i Karlshamn med en ogift mor som var lärarinna vid en fattigskola. Josefina Wettergrund var 1850-57 föreståndare för en flickskola i Ronneby, senare bl a följetongsredaktör på Aftonbladet och redaktör på tidskriften Svalan.

1857 gifte hon sig och debuterade året efter med Småbitar på vers och prosa, som presenterades med ett rekommenderande förord av diktaren Wilhelm von Braun. Under signaturen Lea blev hon känd för sina humoristiska och lätt ironiska vardagsberättelser, häribland Valda berättelser 1-4 (N), 1878-88.

Litteratur om författaren: ett urval

Maud Bäckström: "Vår första kvinnliga redaktör Josefina Wettergrund" i: Vitterhetsnöjen. Läsning för humanister och andra. Till Magnus von Piaten den 1. maj 1980, 1980

Eva Heggestad: Fången och fri, 1991

Inga Ryberg: "Josephine Wettergrund - "Lea" - människa och skriftställarinna" i: Carlshamniana, 11, 1996