Sara Wacklin

1790 - 1846

Finland

Født i Uleåborg i Osterbotten og måtte tidligt forsørge sig selv som guvernante. Samtidig uddannede hun sig til pædagog og grundlagde senere pigeskoler i Finland.

I 1844 flyttede hun til Stockholm, hvor hun skrev sit eneste værk Hundrade minnen från Osterbotten, 1844-45, der er en historisk, romantisk inspireret fremstilling af høj og lav, men påfaldende ofte set ud fra de svageres, også kvinders, perspektiv. Værket, der er interessant som et særdeles sammensat prosaværk, rummer prøver på forskellige af samtidens prosastilarter. Posthumt udkom Osterbottniske anekdoter, en efterskörd, 1920.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Fredrik Böök: Svensk vardag, 1922

Johanna Enckell: Hundrade drömmars fröken eller, Fantasifulla Sara Wacklin, 2010

Helena Westermarck: Efterord i: Hundrade Minnen från Osterbotten, 1920