Katri (pseud för Karin Heikel) Vala

1901 - 1944

Finland

Tillhörde med sin fria vers den första finska modernistgenerationen och var den mest kända lyrikern i den s k fackelbärargruppen. Tog studenten, sedan folkskollärarexamen 1922 och arbetade som lärare till slutet av 1920-talet då hon insjuknade i tbc. 1930 gifte hon sig, fick två barn och levde under 1930-talet under knappa omständigheter.

Katri Vala debuterade 1924 med diktsamlingen Kaukainen puutarha (En fjärran trädgård) som väckte uppmärksamhet genom sin vitala livskänsla och sina exotiska, färgstarka och bildrika uttryck. Hon var litteraturkritiker och kåsör under pseudonymen Pecka i vänsterorienterade tidningar. Författarskapet, som omfattar verk som Paulu (Återkomst), 1934, och den sista boken Pesäpuu palaa (Vårdträdet brinner), 1942, tematiserar mänsklighetens försvar, social ansvarsmedvetenhet och pacifism. Under kriget reste hon till Sverige där hon dog på Eksjö sanatorium.

Litteratur om författaren: ett urval

Kerttu Saarenheimo: Katri Vala - aikansa kapinallinen, 1984