Merete Torp

1956 -

Danmark

Född på Frederiksberg. Hon är autodidakt och har genom olika arbeten finansierat ett mycket erkänt lyriskt författarskap. Hon debuterade 1972 som 15-åring i tidskriften Hvedekorn. “Sannolikt den yngsta debutant Hvedekorn har haft” noterade redaktör Poul Borum. De 12 dikterna i Hvedekorn visar en stilistisk talang, ett allvar och en koncentration som är lyhörd för det oväntade i språket.

Först tio år senare gav Merete Torp ut sin första bok, Digte, som blev föremål för stor beundran bland övriga 80-talslyriker och alla lyrikkännare. Flera av dikterna från 1972 är med i Digte, 1982. Karaktäristiskt är i synnerhet den rytmiska säkerheten och de anspråkslösa metaforerna. Ofta är det nästan döda metaforer kring ljus och mörker som plötsligt får uttryckskraft i skildringar avjagets upplevelse av det existentiella: liv, död och kärlek.

Efter en en paus på 14 år kom 1996 Digte II, som befäste hennes centrala ställning. Hennes diktning är besläktad med Søren Ulrik Thomsens och han refererar ofta till hennes dikter. Karaktäristiskt i hennes universum är ett kvinnligt jag som träder fram med en våldsam känsla och uttryckskraft i en starkt surrealistiskt färgad men samtidigt stramt behärskad diktning. Bilder, rytmer och vändningar i språket blir tydligt outplånade i hennes diktning.

Litteratur om författaren: ett urval

Jørgen Gustava Brandt och Asger Schnack: 80 moderne danske digtere. Præsentation og portræt, 1988

Søren Ulrik Thomsen: "Farvel til det blå rum" i: Kritik, nr 91-92, 1989