Astrid Tollefsen

1897 - 1973

Norge

Dotter till en rektor och lärare vid Hortens skola i Vestfold. Hon utbilades vid Otto Treiders Handelsskole och var kontorsanställd innan hon 50 år gammal debuterade med diktsamlingen Portrett i speil. Tillsammans med Gunvor Hofmo och Astrid Hjertenæs Andersen kom hon att prägla modernistisk lyrik i efterkrigstidens Norge.

Hennes diktarröst karaktäriseras av en objektivitet som låter tingen framstå nakna i den fragmenterade och urbaniserade verkligheten. Hon var en produktiv lyriker som totalt gav ut 14 diktsamlingar, bl a Sang ved veikrysset, 1952, och På nattens terskel, 1966.

Litteratur om författaren: ett urval

Paal Brekke: "Astrid Tollefsen: På nattens terskel" i: Til sin tid. Journalistikk 1945-70, 1970