Emilie Thorup

1857 - 1890

Danmark

Prästdotter från Själland som skrev andliga sånger och dikter, utgivna postumt 1891 med titeln Efterladte aandelige Digte af E. 15 av dessa dikter fanns med i Indre Missions Sangbok från 1910.

Litteratur om författaren: ett urval

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65

Anders Mailing: Dansk Salme Historie, bd 7, 1972

Artiklar om författaren

Additional Links