Wendela Skytte

1608 - 1628

Sverige

Lärd kvinna på internationell nivå, dotter till riksrådet friherre Johan Skytte och Maria Jacobsdotter Näf. 1626 gifte hon sig med Hans Kyle, senare landshövding i Österbotten. Efterlämnade brev bär vittnesbörd om hennes goda kunskaper, särskilt i latin.

Litteratur om författaren: ett urval

Jenny Alwall: Ett liv i lärdom och dygd: en studie av två äreminnen över Wendela Skytte (1608-1629), 2005

G. Elgenstierna (red): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-36

Anders Anton von Stiernman: "Gynæceum Sveciæ Litteratum eller Anmärkningar om Lärda och Namnkunniga Swenska Fruentimmer" i: Stockholms Magazin, maj 1780