Rönnog Seaberg

1932 - 2007

Sverige

Författaren växte upp i Umeå, blev fil kand, gift med amerikanen Stevens Seaberg och mor till tre barn. 1959 flyttade hon till USA där hon arbetade som writer-in-residence i Georgias skolor och medverkade i kulturutbytet mellan Sverige och Georgia. Dessutom medarbetade hon i tidskriften Vår Lösen.

Hon debuterade i antologin Debut -63 år 1963, har skrivit noveller, romaner och dikter till performance-föreställningar, bl a Hemlig dagbok, 1975, som bygger på självbiografiskt material liksom flera av hennes romaner, bl a Utrest, 1978, och Återresan, 1985. Hennes motiv är familjen, emigrationen och kärleken.

Litteratur om författaren: ett urval

Bo Heurling (red): Författaren själv, 1993

Arne Järtelius: "Skriva - ett sätt att längta hem" i: Författaren, 7, 1995

Inga-Lisa Sangregorio: "Att våga leva utan skyddsnät" i: Kvinnobulletinen, 26:3, 1996