Marie Sophie Schwartz

1819 - 1894

Sverige

Född i Borås, dotter till en tysk köpman och en svensk mor. Som faderlös från födseln växte hon upp hos släktingar. Från 1843 levde hon tillsammans med fysikprofessorn G.M. Schwartz, som tillät henne att debutera först 1851.

Hon skrev ett stort antal tidstypiska underhållningsromaner, ofta med en stark social tendens; bland de mest kända är Mannen af börd och qvinnan af folket, 1858, Arbetet adlar mannen, 1859, och Postitivspelarens son, 1863. Dessutom skrev hon mycket för tidningar och tidskrifter. Hennes romaner översattes till flera språk och var populära i Danmark och Tyskland.

Litteratur om författaren: ett urval

Gunlög Kolbe: "Marie Sophie Schwartz' roman Mannen av börd och kvinnan av folket" i: Yvonne Leffler (red): Det glömda 1800-talet, 1993

Birger Stolpe: "Emancipationsvurmen — en missförstådd tendensroman" i: Hertha, nr 2, 1965