Solveig Margareta von Schoultz

1907 - 1996

Finland

Född i Borgå och dotter till prästen och lektorn Albert Segerstråle och konstnären Hanna Frosterus-Segerstråle. 1992 publicerade hon minnesverket Längs vattenbrynet. Hon tog sin lärarexamen i Nykarleby 1926, blev journalist på Borgåbladet och skollärare först på en egen skola i Tölö och från 1937 på Lagusta flickskola i Helsingfors. Hon gifte sig med juristen Sven von Schoultz 1931 och blev mor till två barn. Efter skilsmässa gifte hon om sig med musikprofessorn och kompositören Erik Bergman.

Hon debuterade 1932 med barnboken Petra och silverapan. Förutom barnböcker och memoarer har hon givit ut 13 diktsamlingar, bl a debutsamlingen Min timme, 1940, och de sist utkomna Samtal med en fjäril, 1994, och Molnskuggan, 1996. Hennes lyriska författarskap, som tar upp existentiella teman, har ofta en kvinno-, moders- och omsorgstematik. Hon använder en originell, skarp och lyhörd naturmetaforik i ett modernistiskt formspråk. Dessutom har hon skrivit novellsamlingar, bl a Ingenting ovanligt, 1947, och Kolteckning ofullbordad, 1983. Solveig von Schoultz har dessutom givit ut en roman och arbetat i den dramatiska genren med 15 hörspel, tre skådespel och fyra pjäser för TV.

Litteratur om författaren: ett urval

Sigrid Bø Grønstøl: Songen og barnet, Kreativitet og moderskap i konflikt. Tematisk analyse av Solveig von Schoultz lyrik, 1985

Kristina Malmio (red.): Jo. - Nej: metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även dina kameler", 2010

Merete Mazzarella: Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen. Frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur, 1985

Anna Möller-Sibelius: Mänskoblivandets läggspel: en tematisk analys av kvinnan och tiden i Solveig von Schoultz poesi, 2007