Mathilde Schjøtt

1844 - 1926

Norge

Dotter till regeringsadvokaten Bernhard Dunker, som tillhörde den inre liberala kretsen i Kristiania. 1871 gav hon anonymt ut Venindernes Samtale om Kvindernes Underkuelse. Hon var utbildad till guvernant, bodde långa perioder i Köpenhamn och studerade språk i Bryssel och i Paris.

Hon var en av initiativtagarna till Norsk kvinnesaksforening och medlem i dess första styrelse, skrev litteraturkritik i norska Dagbladet och i den radikala Nyt Tidsskrift. Under en period var hon redaktionssekreterare och litterär konsult till Ernst Sars i Nyt Tidskrift. 1904 samlade hon sina artikar om författaren Alexander Kiellands romaner i en bok.

Dessutom skrev hon ett porträtt av Camilla Collett i Nordmænd i det 1. århundrede och publicerade en rad noveller och teaterpjäser under pseudonym. Hon var gift med professorn i grekiska Peter Olrog Schjøtt och höll under många år en månatlig litterär salong.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988

Åse Hjorth Lervik: "Portrett av en forgjengere" i: Kvinner og bøker, 1978