Carolina Wilhelmina (Lina) Sandell

1832 - 1903

Sverige

Gift Berg 1867. Prästdottern från småländska Fröderyd och svenska väckelserörelsens mest älskade psalmdiktare. Klenhet gav henne möjlighet att studera. 1861 anställdes hon som redaktör, översättare och författare av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm.

Redan debuten 1853 med Andeliga vårblommor (L) präglas av önskan om frihet och lugn bortom döden. 1855 började samarbetet med kompositören Oscar Ahnfelt och hans serie Andeliga sånger. Från 1856 skrev hon i Budbäraren. Sångboken Pilgrimsharpan med bl a 50 psalmer av Lina Sandell utkom 1861, följd av en mängd sångböcker, barnböcker och kalendrar. Med maken C.O. Berg redigerade hon och skrev 26 årgångar av Barnens Tidning och 16 årgångar av Barnens Vän. 1882-92 kom Samlade sånger av L.S. i tre band å 350 sidor.

Hennes verk finns även i svenska kyrkans psalmbok, där psalmer som “Tryggare kan ingen vara” och “Blott en dag, ett ögonblick i sänder” är välkända även för dem som aldrig hört diktarens namn. Ord om tvivel och utanförskap, liksom uttryck för Guds moderlighet, har rensats bort från senare psalmutgåvor. Brukslyriken av märket L.S. har tidvis varit svårhanterlig för samfunden.

Litteratur om författaren: ett urval

Per Harling: Ett ögonblick i sänder: Lina Sandell och hennes sånger, 2003

Oscar Lövgren: Lina Sandell, 1965

Anne Nilsson: Flickan i trådet, 1985

Astri Valen-Sendstad: Lina Sandell: blott en dag, 1999

Ragnar Värmon: "Gud såsom en moder hos Lina Sandell" i: Kyrkohistorisk årsskrift, 1982