Cora Sandel

1880 - 1974

Norge

Cora Sandel är pseudonym för Sara Cecilie Margareta Gørwell Fabricius. Född i en ämbetsmannafamilj i Kristiania och uppvuxen i Tromsö. Hon levde i skandinaviska konstnärskretsar i Paris 1906-21, därefter i Sverige och var sedan på kortare besök i Norge.

Cora Sandel ville bli konstnär och gick på målarskola i Norge och Frankrike, inspirerad av impressionisterna och i synnerhet Cézanne men slutade då hon fick barn 1917. Som ensamstående mor i Sverige efter tio års äktenskap med den svenske skulptören Anders Jönsson började hon under pseudonymen Cora Sandel att skriva på allvar efter debuten 1922 med novellen “Rosina”.

Henns första roman, Alberte og Jakob, 1926 (Alberte och Jakob, 1927), som har handlingen förlagd till en liten stad i Nordnorge kring sekelskiftet, blev en kritikersuccé och trycktes i 9 000 ex redan första året. Den följdes av romanerna Alberte og friheten, 1931 (Alberte och friheten, 1933), och Bare Alberte, 1939 (Bara Alberte, 1940). Böckerna om Albertes långa och besvärliga väg till författarskapet hör till de mest berömda norska konstnärsromanerna men utmärker sig genom sin tydliga kvinnosynvinkel.

Cora Sandel skrev omkring 60 noveller och berättelser förutom romanerna Kranes konditori, 1945 (på svenska 1946), och Kjøp ikke Dondi, 1958 (Köp inte Dondi, 1958), som båda har undertiteln Interiør med figurer. Hon förädlade med skarp stilistik en särskilt scenisk prosa, precis, avslöjande och levande.

Litteratur om författaren: ett urval

Alison Judith Aune-Hinkel: The art of Cora Sandel: a Norwegian painter and writer, 2000

Anna Carin Billing: ”Hvad er sannhet?”: Studier i Cora Sandels novellistik, 2002

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 2, 1989

Åse Hjort Lervik: Menneske og miljø i Cora Sandels diktning, 1977

Ellen Rees: Figurative space in the novels of Cora Sandel, 2010

Henning Howlid Wærp (red): De Upåaktede liv: om Cora Sandels forfatterskap, 2005

Janneken Øverland: Cora Sandel. en biografi, 1995