Wera Sæther

1945 -

Norge

Född i Göteborg och uppvuxen i trakten av Oslo. Hon är utbildad psykolog och arbetar dessutom som fotograf och författare. Hennes samhällsengagemang spänner från yrkesarbete med psykiskt utvecklingsstörda till fredspolitisk verksamhet och hon har skrivit fackböcker om bl a prostitution och fredspolitik.

Wera Sæther debuterade 1973 med diktsamlingen Barnet og brødet. I denna och senare dikt- och textsamlingar, t ex Barnet, døden og dansen. Der Gud går galskapens veier, 1978 (Barnet, döden och dansen, 1980), skildrar hon ondska, smärta och lidande. En trotsig vilja att kämpa för de svaga och för en bättre värld genomsyrar författarskapet. Hon har även skrivit barnböcker och givit ut böcker med egna fotografier.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Wera Sæther gett ut en rad böcker med essäer och berättelser om Indien och romanerna Brent barn, 2000, och En annens navn i munnen, 2009.

Litteratur om författaren: ett urval

Rina Mook: "Innerst inne i alt er du et elskende Blikk. Presentasjon og analyse av Wera Sæthers forfatterskap" i: Norsk litterær årbok, 1983