Anna Viola Magda Rydstedt

1928 - 1994

Sverige

Växte upp i ett lantbrukarhem i Ventlinge på Öland. Hon började studera i Lund med en kallelse att bli präst, ett ämbete som på den tiden var stängt för kvinnor.

Debutsamlingen Bannlyst prästinna, 1953, vilken innehåller dikter som skrivits i besvikelsen över detta, visar en kristen livsuppfattning. En självklar solidaritet med det skapade gestaltades i ett vardagsnära perspektiv. Moderns sjukdom och död ingår i samlingen Jag var ett barn, 1970, och i den postumt utgivna Kore, 1994, behandlas mor/barn-relationen med utgångspunkt i Demetermyten.

Övriga diktsamlingar är Lökvår, 1957, Min punkt, 1960, Presensbarn, 1964, Dess kropp av verklighet, 1976, och Genom nålsögat, 1989. En rad utvalda dikter trycktes 1983 i samlingsbandet Anna Rydstedt. Ett ansikte, försett med ett viktigt förord av Göran Printz-Påhlson.

Litteratur om författaren: ett urval

Anna Smedberg Bondesson: Anna i världen: om Anna Rydstedts diktkonst, 2004

Anders Johansson: En resa till underjorden: om tre dikter från Öland: Anna Rydstedt, Lennart Sjögren, Erik Johan Stagnelius, 2001

Jan Olov Ullén: Kära, kära verklighet: en bok om Anna Rydstedt, 2000