Eva Runefelt

1953 -

Sverige

Född i Täby. Var tidigt aktiv i den unga författargeneration som framträdde med offentliga uppläsningar, bl a i Gamla Riksdagshuset 1973, och gav ut stenciltidskrifter som Konflikt, för vilken hon var medredaktör från 1973 och några år framöver.

Hennes debutroman I svackan, 1975, skildrar en ung människa på väg från skolan till vuxenlivet och arbetet inom äldreomsorgen. Samma år debuterade hon som lyriker med En kommande tid av livet. Med den täta, betydelseladdade och känsligt poetiska Åldriga och barnsliga trakter (L), 1978, befäste hon sin position som en av de ledande nya modernisterna. Debutens bildrikedom avlöstes av en mera sparsmakad och behärskat gåtfull lyrik där tingen verkar leva sina egna okontrollerbara liv, men där dikten också är i stånd att frammana det vidunderliga. Siv Arb har varit en viktig inspirationskälla för Eva Runefelt.

Efter de rosade diktsamlingarna Augusti, 1981, sviten Ur mörkret, 1983, och Längs ett oavslutat ögonblick, 1986, var det en längre tid tyst om henne. Hon bodde en period i Munkfors i Värmland med sin man och sin dotter, som föddes 1986. Åter i Stockholm gav hon 1994 ut novellsamlingen Hejdad tid, som hälsades som ett betydelsefullt återvändande till den litterära scenen. Även hennes återkomst som lyriker, med diktsamlingen Mjuka mörkret, 1997, väckte stor uppmärksamhet. Eva Runefelt är även litteratur- och kulturkritiker och översättare av bl a Hugo Claus dikter. 

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Eva Runefelt gett ut De tretton stegen, 1998, I djuret, 2001, Bokens ansikte, 2002, och I ett förskingrat nu, 2007.

Hon har bl a tilldelats Karl Vennbergs pris 1999, Gerard Bonniers lyrikpris 2002, Ekelöfpriset 2003, och De Nios lyrikpris 2008.

Litteratur om författaren: ett urval

Björn Gunnarsson: "Upplevelserna kommer alltid före språket" i: dens och Mikael Löfgren (red): Författare i 80-talet, 1988

Peter Luthersson: "Eva Runefelts framryckning" i: Lars Elieström och Cecilia Hansson (red): Samtida. Essäer om svenska författarskap, 1988