Karen Margrethe (Kamma) Rahbek

1775 - 1829

Danmark

Uppvuxen i en bildad borgerlig miljö i Köpenhamn. Tillsammans med brodern Carl och systern Christiane, senare Oehlenschläger, ingick hon i en krets ungdomar kring den äldre intellektuelle Knud Lyne Rahbeck som hon gifte sig med 1789 för att därefter själv bli centrum för en litterär krets kring Bakkehuset.

Som spirituell värdinna höll hon salong för de litterära talangerna Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann, Poul Martin Møller m fl och hon hade en omfattande korrespondens med bl a teologen J.P. Mynster, författaren och vetenskapsmannen C. Molbech och husläkaren O.H. Mynster.

Hennes brev betecknar en höjdpunkt i 1800-talets danska brevskrivningskonst och Bakkehusmuseet i Köpenhamn visar hennes estetisering av sin livssfär.

Litteratur om författaren: ett urval

Anne E. Jensen: Kamma Rahbek 1775-1829, 1975

Hans Kyrre: Knud Lyne Rahbek, Kamma Rahbek og Livet på Bakkehuset, 1914

Anne Scott Sørensen: "Blomsterpoesi: om Kamma Rahbek og Bakkehuset" i: Anne Scott Sørensen (red): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998