Hedvig Amalia af Petersens

1875 - 1961

Sverige

Överstedotter från Göteborg. Hon blev i början på 1900-talet journalist på Aftonbladet men övergick snart till Stockholms Dagblad där hon arbetade 1905-11 tillsammans med kollegor som kritikern Klara Johanson och diktaren Birger Sjöberg. Om den senare skrev hon en minnesbok 1956.

Då fadern blev änkling slutade hon sitt arbete för att ta hand om honom. Efter hans död bosatte hon sig i Lund där hon bedrev akademiska självstudier om bl a Carlyle och Tegnér. Utöver de två självbiografiska böckerna Ett barns litterära memoarer, 1917, och Oscariskt sommarhem, 1963, skrev hon flera reseskildringar efter omfattande resor till bl a Australien och Nya Zeeland.