Margit Amalia Palmaer

1898 - 1991

Sverige

Dotter till en professor i Uppsala, gifte sig med museimannen Bertil Waldén i Örebro och fick fem barn. Hennes debut med romanen Studentska, 1927, där den akademiskt utbildade “nutidskvinnan” är den centrala figuren, följs tematiskt upp i Marianne Tegern, 1931, och Mot en ny kärlek, 1933. Problematiken återfinns i fackböckerna Nutidskvinnan i närbild, 1937, och Vi nutidskvinnor, 1939. Förutom romaner, noveller och dramer har hon skrivit reseboken Sovjetryska scenerier, 1928.

Litteratur om författaren: ett urval

Karin Boye: "Margit Palmaer - en diktarprofil" i: Social Demokraten 16-17 oktober 1936

Katarina Larsson: Andrahandskontrakt i folkhemmet: närmiljö och kvinnors förändringsstrategier, 2004

Margit Palmaer: "Glimtar ur en studentskas utveckling. Hågkomster och livsintryck" i: Saml II, 1930

"Margit Palmaer" i Sven Stolpe: Kämpande dikt, 1938