Fanny Carita Kristina Nyström

1940 - 2019

Finland

Carita Nyström är född i Vasa, fil kand, och mor till ett barn. Tillsammans med Birgitta Boucht introducerade hon med Denna värld är vår. Handbok i systerskap, 1975, feminismen i finlandssvensk litteratur liksom hon har medverkat i brevboken Postfeminism, 1991.

Författarskapet omfattar diktsamlingarna Ur moderlivet. Dikter om havandeskap och samhälle, 1978, Huset i rymden, 1984, om kvinnoliv och natur, en självbiografisk roman om ett krigsbarns vistelse i Sverige, Den förvandlade gatan, 1991, och Återväxt, 1982, en samling artiklar, essäer och dikter om kvinnofrågor och ekologi. Att öppna en bok, 1999, är essäer om skapande och livsviktiga böcker. Hon har även arbetat med vuxenundervisning och radio.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Carita Nyström gett ut Att öppna en bok: essäer, 1999, och Brev från en by i Europa, 2001.

Litteratur om författaren: ett urval

Finlandssvenska kvinnor skriver, 1985

Merete Mazzarella: "Den kvinnomedvetna prosan efter 1970" i: Sven Linnér (red): Från dagdrivare till feminister, 1986

Ann-Christine Snickars: "Kroppen och rörelsen: tjugofem år av Carita Nyströms författarskap" i: Astra nova, 2, 2000