Niia Maria (efter 1997 Niia Jemina Bloch) Mjetchinsky

1971 -

Danmark

Född i Gentofte och uppvuxen i Christianshavn. Debuterade som författare med diktsamlingen Glas gennem glas, 1994, ett “bokobjekt” som visuellt och känsligt tematiserar kärleken och älskogens dubbelhet med lust och smärta. Ordens och sättningens grafiska mönster på och genom det genomskinliga pappret är underställda rörelser och förskjutningar liksom att innebörden och läsningen hela tiden sätts på spel och bryts av svartvita ögonblicksbilder av människokroppar.