Ellen Landquist

1883 - 1916

Sverige

Dotter till prästen Axel Landquist och syster till litteraturkritikern John Landquist. Hon växte upp i Stockholm men kom 1905 till Uppsala och blev vän med Greta Beckius, student och författarämne. Ellen Landquist blev fil kand 1910 och var journalist på Svenska Dagbladet fram till 1912.

Med hjälp av författaren Elin Wägner gav hon ut romanen Suzanne, 1915, om studentmiljön i Uppsala. Historien om den kvinnliga studentens olyckliga erotiska upplevelser och hennes väg tillbaka till en meningsfull tillvaro tolkades som en nyckelroman och kritiserades för att vara alltför vågad i sin skildring av den kvinnliga erotiken. Suzanne blev Ellen Landquist enda skönlitterära verk. Året efter dog hon i anemi.

Litteratur om författaren: ett urval

Emilia Fogelklou: Barhuvad, 1950

Beata Losman: Kamp för ett nytt kvinnoliv. Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor, 1980

Marta Ronne: Två världar - ett universitet. En genusteoretisk studie av kvinnors och mäns skönlitterära skildringar av svenskt universitetsliv utgivna 1904-1943, 1996