Agnes von Krusenstjerna

1894 - 1940

Sverige

Agnes von Krusenstjerna kallades omväxlande för dekadent vulgärförfattare eller geni på samma nivå som Marcel Proust och D.H. Lawrence. Hon växte upp i en adlig officersfamilj. En psykisk sjukdom som visade sig i form av hysteriska anfall tvingade henne att sluta flickskolan ett år före examen. Någon annan utbildning fick hon inte. Bortsett från perioder på psykiatriska kliniker bodde hon i barndomshemmet fram till bröllopet 1921 med kulturskribenten David Sprengel.

Hon debuterade 1917 med Ninas dagbok följd av Helenas första kärlek, 1918, flickromaner i lätt kåserande stil. Hennes genombrottsverk, trilogin 1922-1926, Tony växer upp, Tonys läroår och Tonys sista läroår om adelsfröken Tony Hastfehr, som dukar under för en ärftlig sinnesjukdom, bygger på Agnes von Krusenstjernas egna erfarenheter och väckte stor uppmärksamhet genom sin realism. Romansviten Fröknarna von Pahlen I-VII, 1930-1935, som beskriver kvinnornas livsvillkor och frigörelse i svensk överklass före och under första världskriget, utlöste en våldsam debatt om diktning och moral, den s k Pahlenfejden. Inte minst gällde detta banden IV-VII, Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered och Av samma blod.

Kulturkonservativa, kyrkliga och nazistinspirerade kretsar riktade hårda angrepp mot Agnes von Krusenstjerna för de starkt erotiska skildringarna och för avslöjande av de högre samhällsklassernas depraverade liv. Hennes sista betydande verk var romanserien Fattigadel I-IV, 1935-1938, som bygger på hennes upplevelser under uppväxtåren. Författarskapet är centralt för mellankrigstidens avancerade kvinnodebatt. Litteraturhistoriskt brukar hon placeras bland vitalisterna, även om hennes kvinnoöden står långt från vitalismens sexualromantik.

Litteratur om författaren: ett urval

Jenny Björklund & Anna Williams (red): Tänd eld!: essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap, 2008

Olof Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna, 1950, ny utg 1980

Merete Mazzarella: Agnes von Krusenstjerna, 1992

Rita Paqvalén: Kampen om Eros: om kön och kärlek i Pahlensviten, 2007

Birgitta Svanberg: Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen, 1989