Ingebjør Kivle

1800 -

Norge

Levde på 1800-talet men hennes födelse- och dödsår är okända. Kom liksom systern Aaste Haugjen och svägerskan Alet Aasheim från Selgjord i Telemarken. Deras stora vis- och sångrepertoar har nedtecknats av Sophus Bagge och förts vidare av bl a Ingebjør Kivles dotter, Tone.

Litteratur om författaren: ett urval

Adel Gjøstein Blom (red): Norske mellomalderballader, 1982

Artiklar om författaren